Zlati sonček, Krpan

Športni program Zlati sonček je namenjen učencem, starim 6 do 8 let (1., 2., 3. razred) Naša šola ga izvaja v okviru pouka športne vzgoje.
 zs1
Cilj športnega programa Zlati sonček je obogatitev otrokovega prostega časa s športnimi vsebinami v vseh letnih časih. Poleg splošni namenov oziroma vzgojno-izobraževalnih smotrov, ki jih ima športna vzgoja, ima športni program Zlati sonček naslednje posebne namene:

1. Obogatiti program redne gibalne oziroma športne vzgoje s sodobnimi športnimi vsebinami.
2. S privlačnimi vsebinami, privlačno likovno podobo in privlačnim načinom izvedbe motivirati kar  največ otrok, staršev, vzgojiteljic in učiteljev za takšno sodobno zasnovo športne vzgoje.
3. Vsaditi v otroško zavest željo, navado in potrebo po podobnemu delovanju v naslednjih starostnih obdobjih.  (Zlati sonček, 1997)

Naloge, ki jih morajo učenci poraviti najdete na  povezavi Šport mladih – Zlati sonček

Športni program Krpan je namenjen otrokom starim 9 do 11 let (4., 5., 6. razred). Naša šola ga izvaja v okviru pouka športne vzgoje.Športni program KrpanCilj programa je v bogatenju življenja z raznovrstnimi športnimi vsebinami v vseh letnih časih. Program ni tekmovanje, temveč igra, pravi cilj ni osvajanje medalje, ampak dejavnost sama. Pomembno je sodelovanje v programu in ne storilnost, zato je program zasnovan tako, da je vabljiv in uresničljiv tudi za manj zmogljive. Izvajalci morajo največ pozornosti posvetiti igri in vadbi, ki naj bo prijetna in prilagojena otroku.
Naloge, ki jih morajo učenci poraviti najdete na  povezavi Šport mladih – Krpan