Atletika

TEKI, SKOKI in METI

so naravne in temeljne gibalne aktivnosti.
Discipline v osnovni šoli

Po dolžini delimo teke na

 • šprinterske teke (60 m do 400 m)
 • teke na srednje proge (800 m do 3000 m)
 • teke na dolge proge (nad 5000 m)

Štarti 

 • nizki štart (se uporablja pri šprinterskih tekih)
 • visoki štart (se upororablja pri tekih na srednje in dolge proge)

Povelja

 • za nizki štart: “na mesta”, “pozor”,  “hop/strel”
 • za visoki štart: “na mesta”, “hop/strel”

Faze

 • pri šprintu: štart (nizki, visoki), tek v štartnem pospešku, tek z največjo hitrostjo, tek skozi cilj)
 • pri skokih: zalet, odriv, faza leta, doskok
 • pri metih: faza pospeševanja, zamah, izmah, faza vzdrževanja ravnotežja

Vaje tekaške abesede za izpopolnjevanje tehnike teka

 • skiping (nizki, visoki)
 • hopsanje
 • kratki poskoki
 • grabljenje
 • tek s poudarjenim odrivom
 • striženje
 • tek z udarjanjem pet nazaj

Atletska abeceda (videoposnetek)